Albumförlaget

Hammerfall

En historia som tar sin början i Sverige under vikingatiden.

På dagen för Haralds bröllop med den vackra Lia blir hela hans klan överfallen, och de som inte blir massakrerade blir bortförda i slaveri. Ledaren för överfallet är Björn den Sköne, en gång bannlyst från svearnas rike, nu återkommen för att hämnas. Från den stunden är Haralds enda mål att återfå sin frihet, återfinna sin trolovade och slåss för sin familjs ära. Färden går genom de hårda nordiska vintrarna till Roms portar och slutligen till fästningen i Aix-la-Chapelle, och den unge Harald tvingas överstiga både människors och gudars hinder. Denna tragiska kärlekshistoria vävs samman med historien om ett Europa som sakta börjar ta form. Året är 794 e.Kr. Bakom Björn den Sköne står ett imperium styrt av Karl den Store. Detta är sagan om kampen mellan vikingar och franker, deras två olika världar, två civilisationer, två religioner.

Delar

1. Ormens lidande

La Peine du Serpent

Ett historiskt äventyr som tar sin början i svearnas rike under vikingatiden.

2. Skuggorna i Svartalvhem

Les ombres du Svartalaheim

Del II av Hammerfall. Sagan om det glömda kriget.

3. Elivågors väktare

Les Gardiens D'elivagar

I norra Europas skogar, när 700-talet lider mot sitt slut korsas människors och nya och gamla gudars vägar...

4. De allvetande

Ceux Qui Savent

Den avslutande delen av Hammerfall - sagan om ett bortglömt krig. Den gamla världen lämnar plats åt en ny ordning. Men vad händer med människorna då gudarna själva konfronteras ?