Albumförlaget

Katanga

30 juni 1960. Kongo förklaras som självständig stat efter att ha varit en belgisk koloni i 80 år. Patrice Lumumba är premiärminister, Joseph-Désiré Mobutu försvarsminister. 11 juli 1960 Mindre än två veckor efter självständighetsförklaringen bryter sig den rika gruvprovinsen Katanga ur Kongo. Moïse Tschombé blir Katangas president. Det ryktas att utbrytningen sedan länge planerats av det belgiska gruvbolaget UMHK  som stödjer och finansierar Tshombéadministrationen. Krig utbryter mellan Kongo och Katanga. Båda parterna vill införliva gruvdistrikten, främst diamantgruvorna i Kasaidistriktet. Massakrer på och landsförvisning av civila följer. FN börjar medla och skickar trupper till Katanga...

-Det har alltid funnits legosoldater i Katanga…
Faktiskt så grundades Katanga av en legosoldat.

-Ska jag tolka det som att jag kan anställa folk?

-Ja. Vi är ett nyfött land, men vi saknar inte känsla för tradition.

Delar

1. Diamanter

Katanga - Diamants

Första delen om det blodiga kriget mellan Kongo och Katanga.

2. Diplomati

Diplomatie

Den direkta fortsättningen på del 1 - Diamanter.

3. Splittring

Dispersion

Den tredje och avslutande delen av Katanga.