Albumförlaget

Viktor Kasparsson bok 4:
Syndaätaren

Omslagsbild
Hårdfakta
Originaltitel:Syndaätaren
Av:Dennis Gustafsson
ISBN10: 9186783327
ISBN13: 9789186783327
Publicerad: 25 september 2014

Berättelsen om Viktor Kasparsson fortsätter - denna gång om Syndaätning och blodspakter. Förklaring ges också om upphovet till den ökade aktiviteten av övernaturligheter.

I den lilla byn vid småländska gränsen lever invånarna i fruktan.
Människor och djur hittas rivna till trasor, skogsmästaren och hans
jaktlag är spårlöst försvunna och i stugorna växer paniken.

Byprästen kan bara hjälplöst se på när hans församlingsbor vänder kyrkan
ryggen och söker skydd bakom ogudaktiga symboler och hedniska sedvänjor.
Som en sista desperat utväg vänder sig pastor Gunter till Viktor
Kasparsson för att be om hjälp att befria Äsphult från sin förbannelse.

Tack vare sina efterforskningar i Äsphultsfallet drar Kasparsson sig till
minnes en sedan många år glömd incident, en händelse som han först nu
inser fick ödesdigra konsekvenser för hans livsöde.

Smakprov

Sida 8 Sida 9 Sida 10 Sida 11 Sida 12

Viktor Kasparsson

Vi befinner oss i Skåne på 1930-talet, i ett luggslitet Sverige som redan är historia. Det är Sverige före folkhemmet, före välfärden, före kreditkort och shoppingcentra, före motorvägar, före TV...

0: Viktor Kasparssons Makabra Mysterier 1: Skräckens ängel 2: Spöket på hotell Vega 3: Blodsband 4: Syndaätaren 5: Vinterbrand 6: Helvetets fasor 7: Fädernas synder 8: Viktor Kasparssons arkiv