Albumförlaget

Det Tredje Testamentet bok 2:
Matteus eller Ängelns ansikte

Omslagsbild
Hårdfakta
Originaltitel:Matthieu ou Le visage de l'ange
Text:Xavier Dorison
Bild:Alex Alice
Översättning:Jonas Anderson
ISBN10: 9197741426
ISBN13: 9789197741422
Publicerad: 11 september 2008

År 1307. Den katolska kyrkan är ett invecklat nät av intriger.

Den före detta inkvisitorn Conrad av Marbourg och Elisabeth av Elsenor söker upp Marbourgs gamla vän, Gherard Schreiner, ledaren för kyrkans ockulta avdelning. Med hans hjälp finner de det hemliga biblioteket i Toledo, på jakt efter en kopia på de dokument som blev funna i Veyne och som kostade munkarna livet i en brutal slakt.

Dessvärre är det svårt att känna vän från fiende, och samtidigt dyker att mystiskt band med “demoner” fram från forntiden.

Smakprov

Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7

Det Tredje Testamentet

Denna mystiska skrift, av Herren Gud anförtrodd Kristi apostlar, står i centrum för en strid om kunskap och makt, en kamp utan nåd, som involverar hela den kristna världen ...

1: Markus eller Lejonet vaknar 2: Matteus eller Ängelns ansikte 3: Lukas eller Tjurens andedräkt 4: Johannes eller Korpens dag