Albumförlaget

Det Tredje Testamentet bok 4:
Johannes eller Korpens dag

Omslagsbild
Hårdfakta
Originaltitel:Jean ou Le jour du corbeau
Text:Xavier Dorison
Bild:Alex Alice
Översättning:Karl Ridderström
ISBN10: 9197857901
ISBN13: 9789197857901
Publicerad: 28 mars 2010

Sista delen av Det Tredje Testamentet

Nu fullbordas allt…

Smakprov

Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6

Det Tredje Testamentet

Denna mystiska skrift, av Herren Gud anförtrodd Kristi apostlar, står i centrum för en strid om kunskap och makt, en kamp utan nåd, som involverar hela den kristna världen ...

1: Markus eller Lejonet vaknar 2: Matteus eller Ängelns ansikte 3: Lukas eller Tjurens andedräkt 4: Johannes eller Korpens dag