Albumförlaget

Det Tredje Testamentet bok 3:
Lukas eller Tjurens andedräkt

Omslagsbild
Hårdfakta
Originaltitel:Luc ou Le souffle de taureau
Text:Xavier Dorison
Bild:Alex Alice
Översättning:Karl Ridderström
ISBN10: 9197741469
ISBN13: 9789197741460
Publicerad: 24 juni 2009

Del III av IV. Trådarna binds samman och lösningen närmar sig, skuggorna börjar få ansikten.

DET TREDJE TESTAMENTET

Denna mytiska skrift, av Herren Gud anförtrodd Kristi apostlar, står i centrum för en strid om kunskap och makt, en kamp utan nåd, som involverar hela den kristna världen. Både biskop Uther Purpurmantel och hans svarta ryttare, liksom den mäktiga Tempelherreorden, är mycket nära att lägga beslag på Julius från Samarias resebrev, vilka antas avslöja var det tredje testamentet är gömt.

Förutom dessa två konkurrenter, med ännu okända syften, söker också den förre inkvisitorn Conrad av Marbourg och den unga Elisabeth av Elsenor efter denna mystiska text, med stöd av Gherard Steiner, ledare för kyrkans kapitel för ockulta undersökningar. Denne gamle vän till Marbourg låter en av sina kunskapare, Trevor O’Niell, hjälpa Marbourg och Elisabeth. De tre reser till Skottland för att motarbeta den röde biskopen och hans ryttare. Gherard blir dock arresterad av Tempelherrarna och Marbourg, Elisabeth och Trevor fängslas djupt inne i öfästningen Stornwall.

Redan i besittning av både Julius resebrev och dess avskrifter, sänder Uther Purpurmantel sina ryttare efter den sista lilla del som skiljer honom från lösningen? Tack vare de svarta munkarna och deras biskop har Marbourg under tiden identifierat dessa kreaturs sanne herre: greven av Sayn.

Ett namn, som frammanar djupa sår från ett dött förflutet.

Tjugo år tidigare.

Det Tredje Testamentet

Denna mystiska skrift, av Herren Gud anförtrodd Kristi apostlar, står i centrum för en strid om kunskap och makt, en kamp utan nåd, som involverar hela den kristna världen ...

1: Markus eller Lejonet vaknar 2: Matteus eller Ängelns ansikte 3: Lukas eller Tjurens andedräkt 4: Johannes eller Korpens dag